pdf-oefenboekjes groep 7 en 8

 

Via onze webwinkel  zijn o.a. de volgende oefenboekjes te bestellen:

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7:

- 50 opgaven rekenen;

- 50 opgaven taal (10x spelling, 10x woordenschat, 10x Schrijven van teksten, 10x begrijpend lezen, 10x werkwoorden);

- antwoordenblad.

 

Het Tweede oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7 en 8 (nieuw):

- 20 opgaven Grammatica;

- 20 opgaven Leestekens;

- 40 opgaven Begrijpend luisteren.

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 8:

- 20 opgaven Rekenen;

- 30 opgaven Taal (spelling, begrijpend lezen, werkwoorden).

  

Werkwoordentrainers:

de Opstap, het Basisboek en het Herhalingsboek.

  

Woordenschattrainers:

voor groep 5, 6, 7 en 8.

 

RT Begrijpend lezen:

voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. 

Links

 

Brugklas

Leren leren
Faalangst:  info, opvoeders, testje, positief denken
Prestatie-motivatietest
NIO