Spelling groep 7      

Home    Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen: gebruik Internet Explorer of Firefox: Google Chrome werkt niet.

In groep 7 wordt ook veel aandacht besteed aan de Werkwoorden.

Spelling groep:              

  "TV1" = Taalverhaal week 1, "TA" = Taal Actief                
   

 

                             

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
                 
 
cent, narcis, officile
Kopieer dit teken:
  bedachtzaam
TV25
TV26
bellen  

Oefening 1

 
Maxi loco groep 7 en 8
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel A
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel B
 
ij of ei?
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Super Spellingkampioen (werkwoorden)
Scrabble Original 10+
 
Spellingtrainer groep 7 en 8
 
 
Spellingraadsels
 
Oefenboekjes Cito
Entreetoets 7 Taal
 
Oefenset Cito 7
Oefenset voor de Citotoets en andere eindtoetsen in groep 8
Het Grote Taalspel
 
reis, wijs (1) TA goedkeuring
TV11
TV12
Hoofdletter  

Oefening 2

     
  reis, wijs (2) TA
gemengd (kwaliteit, snelheid vrolijk)
TA knien  

Oefening 3

Oefening 4

     
  reis, wijs (3)   fantastisch
TV9
TV10
knien & piano s
 

Oefening 5

     
  reis, wijs (4)
TV3
TV4
gemengd (-heid, -ig, -isch, -lijk, -teit, -tie)
extra oef
TA
bijvoeglijk naamwoord  

Analysedictees:

     
  reis, wijs (5)
TV27
TV28
gemengd (dikkerd, grijsaard en Franse leenwoorden)       Analysedictee 1 groep 7/8 (voor leerlingen met zicht op vmbo-b; Flash)

Analysedictee 2 groep 7/8 (voor leerlingen met ten minste zicht op vmbo-t; Flash)

 

Verder oefenen:
Spellingoefenen.nl
 (kies je taalmethode!)
Rendierhof
 
Spelling in Beeld  
(wrts - gratis account)
     
  reis, wijs (6)   snuffelen, vergaderen, tekenen            
  taxi
 
           
  thuis
 
         
TV1
TV2
gemengd (au/ou, au als /oo/, ou als /oe/, i als /ie/, ij/ei)
 
           
TV17
TV18
gemengd
(c als /k/, en , x)
 
           
TV19
TV20
gemengd

 

 
             
TV33
TV34
TV35
TV36
leenwoorden (Engels en Frans)
 
             
TV27
TV28
gemengd (Franse leenwoorden en dikkerd, grijsaard)
 
                 
   

Latijnse voorvoegsels