Groep 2


Oefeningen voor groep 2

 

Letters en lezen (voor als uw kind hier al interesse in heeft)

 

Cito-oefenpakket voor groep 2: 

14 x 10 opgaven ter voorbereiding op de Citotoetsen in groep 2. Na elke oefenserie verschijnt automatisch het hoofdmenu:

 

 

Dit oefenpakket is te bestellen bestellen in onze webwinkel. Een voorbeeldoefening vindt u hier.

 

Waarom zijn de oefeningen uit het Cito-oefenpakket belangrijk? 

Niet alleen om voorbereid te zijn op de Citotoetsen. Om straks te leren lezen en rekenen, is de kennis van bepaalde begrippen van groot belang. In de uitleg van een leesles wordt bijvoorbeeld gesproken over "de letter die vooraan staat in het woord". Dan moet je wel weten, wat het begrip "vooraan" betekent. Het is zomaar een voorbeeld.

Rekenprentenboeken

 

De uitgave Rekenprentenboeken Groep 1-2 bestaat uit een zestal prentenboeken met daaraan gekoppelde activiteiten gericht op rekenvaardigheden (getalbegrip, meetkunde, meten). Met de prentenboeken en de bijbehorende activiteitenkaarten (achterin de boekjes) stimuleert u op een speelse en doelgerichte wijze de rekenkundige ontwikkeling van jonge kinderen binnen de context van aansprekende verhalen en rijmpjes.

 

Bekijk online een voorbeeld: De kraai die dorst had

 

 

De activiteitenkaarten bevinden zich achterin de boekjes. Uw kind kan er met een uitwisbare stift op schrijven/tekenen. 

De kaarten waarbij geknipt moet worden, kunt u ook downloaden:

Werkblad Rekenprentenboek De kraai die dorst had

Werkblad Rekenprentenboek Goudlokje

Werkblad Rekenprentenboek Haas en Schildpad

Werkblad Rekenprentenboek Sjaak Bonenstaak

Werkblad Rekenprentenboek Tim en de Wolf

Werkblad Rekenprentenboek Twee kleine vogeltjes