Informatie afleiden uit de tekst

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

Er staan twee blondjes voor het verkeerslicht.
Als het licht groen wordt, zegt het ene blondje: "Het is groen."
Antwoordt het andere blondje: "Een kikker!"In bovenstaande mop denkt het 'andere blondje' dat het 'ene blondje' haar een raadsel vertelt. Ze bedoelt echter, dat het verkeerslicht groen is en ze door kunnen rijden. Dat kun je opmaken (of afleiden) uit de zin: Er staan twee blondjes voor het verkeerslicht.

Iets afleiden uit de tekst betekent: je begrijpt iets, dat er meestal niet letterlijk staat.
Je moet een beetje kunnen doordenken.

Opdracht: bekijk welke informatie je kunt afleiden uit de schuin gedrukte tekst.
Tip: vul in de vakken A, B of C in.

1. Informatie kun je uit onderstaande tekst afleiden.
A. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
B. Oom Bert kan opvliegend reageren.
C. De bestuurder in de donkerrode auto is blind.
Tekst:
Plotseling vloog ik naar voren uit mijn stoel. Mijn gordel knelde mijn keel af. Het leek of de auto in één klap stil stond. Oom Bert stapte uit en stoof op de donkerrode auto af, die tegen ons aan was gebotst. Hij trok het portier open en greep de man bij zijn nek. "Ben je blind of zo?" brieste hij.


2. Informatie kun je uit onderstaande tekst afleiden.
A. De ik-persoon is niet gewend, dat oom Bert zich zo gedraagt.
B. Bestuurders van donkerrode auto's zijn doorgaans bedaard.
C. Je moet nooit onverzekerd op pad gaan.
Tekst:
Verbijsterd keek ik naar mijn oom. De bestuurder van de donkerrode auto bleef gelukkig kalm. "Laten we een schadeformulier invullen," stelde hij voor.


3. Informatie kun je uit onderstaande tekst afleiden.
A. Vertrouw niemand.
B. Fonkelende messen zijn scherp.
C. De ik-persoon is bang voor wat er gaat gebeuren.
Tekst:
Oom Bert leek wat te kalmeren en liet de mans nek los. Die graaide in het dashboardkastje, om een schadeformulier te pakken, dacht ik. Maar onverwachts draaide de man zich weer richting oom Bert, ditmaal met een fonkelend mes in zijn hand. "Maak dat je weg komt en snel," snauwde hij. Ik hield mijn adem in.


4. Informatie kun je uit onderstaande tekst afleiden.
A. De ik-persoon is doortastend.
B. Oom Bert is een bangerik.
C. Het nummer van de kentekenplaat kun je aan de politie doorgeven.
Tekst:
Oom Bert deinsde achteruit. Met een lijkbleek gezicht droop hij af naar onze auto. "Gaat het oom Bert?" vroeg ik bezorgd. Tegelijkertijd besefte ik dat er iets gebeuren moest. Uit mijn jaszak haalde ik een bloknootje en een potlood. Zo onopvallend mogelijk noteerde ik het kenteken van de donkerrode auto.

Onthoud: Wat niet letterlijk in een tekst staat, kun je er soms wel uit afleiden.