"Ik kan directieve teksten herkennen."

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

• Druk de toetsen uitsluitend in met de top van uw vinger. Scherpe voorwerpen zoals een pen of potlood
kunnen de toetsen beschadigen!
• Controleer altijd het scherm om te zien of een toets daadwerkelijk goed is ingedrukt.Bovenstaande tekst is een fragment uit de handleiding bij een thermostaat. De bedoeling van de schrijver is: jou uitleggen hoe je iets moet doen.
In zo'n directieve tekst staan allerlei aanwijzingen. De gebiedende wijs komt er vaak in voor.

Opdracht: test je kennis over directieve teksten!
Tip: typ in de vakken A, B of C.

1. Wat is je leesdoel, als je een directieve tekst leest?
A. Iets te weten komen.
B. Iemands mening te weten komen.
C. Leren hoe je iets moet doen.

2. Wat is je leeshouding, als je een directieve tekst leest?
A. Kritisch lezen: kijken of je het met de schrijver eens bent.
B. Aandachtig lezen, lange teksten nog eens lezen.
C. Nauwkeurig lezen, stap voor stap.

3. Welke van de drie volgende titels is van een directieve tekst?
A. Hoe plak ik mijn lekke fietsband?
B. Waarom je voor dieren ook respect moet hebben.
C. Wat zijn dodo's?

4. Deze leerlijn begrijpend lezen is een...
Tip: de bedoeling is, om je (begrijpend) leesvaardigheden te verbeteren.
A. directieve tekst
B. verhalende tekst
C. informatieve tekst


Onthoud: directieve teksten vertellen hoe je iets kunt doen. Je leest ze nauwkeurig en volgt de aanwijzingen stap voor stap op.