De structuur "oorzaak-gevolg".

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

Als gevolg van de aanhoudende regen zijn diverse straten blank komen te staan.
De oorzaak (aanhoudende regen) is de aanleiding, met als gevolg: straten onder water. In een schema:


Belangrijke signaalwoorden bij de oorzaak-gevolg-structuur zijn: daardoor, hierdoor, waardoor, gevolg, ten gevolge van, als gevolg van, oorzaak, veroorzaken.

Opdracht A: ontdek signaalwoorden, oorzaken, gevolgen in onderstaande teksten.

1. Het signaalwoord van de oorzaak-gevolg-structuur (zie "Tekst 1") is
Het gevolg waarvan sprake is, is
Oorzaak 1 is hiervoor is
Oorzaak 2 is hiervoor is

Tekst 1:
Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk.2. Het signaalwoord van de oorzaak-gevolg-structuur (zie "Tekst 2") is
De oorzaak waarvan sprake is, is
Gevolg 1 hiervan is: Johan is nu veel
Gevolg 2: Johan kan nu zelfs

Tekst 2:
Dolfijnentherapie
Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden.


3. Signaalwoord 1 van de oorzaak-gevolg-structuur (zie "Tekst 3") is
Signaalwoord 2 van de oorzaak-gevolg-structuur is
De oorzaak is de vele
Het gevolg is
Het gevolg daar weer van is dat jaarlijks eerder dood gaan

Tekst 3:
De vele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca. 4500 mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen.


Opdracht B: welk schema hoort bij welke tekst uit opdracht A?
Aanwijzing: typ 1, 2 of 3 in. Het gaat om bovenstaande teksten.

Dit schema hoort bij tekstDit schema hoort bij tekstDit schema hoort bij tekst


Onthoud: een tekst of een alinea kan opgebouwd zijn via de oorzaak-gevolg-structuur. Dat herken je aan de signaalwoorden.>