De structuur "probleem-oplossing"

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

Het probleem was, dat er niet genoeg ruimte meer op mijn iPod was. Ik heb het opgelost, door er wat oude muziek af te halen. Ik had ook de iPod van mijn broer kunnen lenen.
Bovenstaand voorbeeld bevat de probleem-oplossing-structuur, te herkennen aan de vet gedrukte signaalwoorden.
In een schema ziet deze structuur er zo uit:

Je kunt vaak kiezen uit verschillende soorten oplossingen, om een probleem te verhelpen. Er is een keuzemogelijkheid.

Belangrijke signaalwoorden van een probleem zijn: overlast, lastig, knelpunt, moeilijkheid, moeilijke kwestie, vraagstuk, opgaaf, probleem.
Belangrijke signaalwoorden van een oplossing zijn: uitkomst, antwoord, hulp bieden, helpen, handreiking, steun, maatregelen, oplossingen.

Opdracht 1: ontdek problemen, oplossingen en signaalwoorden in tekst 1.
Het probleem in onderstaande tekst is dat er bij scholen dagelijks ontstaan.
De oplossing is, dat meer kinderen fietsend of naar school gaan i.p.v. met de auto.
Het signaalwoord van de probleem-oplossing-structuur is
Tekst 1:
Elke schooldag hetzelfde probleem: tientallen ouders proberen op hetzelfde tijdstip op hetzelfde plekje hun auto te parkeren. Liefst pal voor de deur van de school, want papa of mama heeft maar weinig tijd en het werk wacht. Dat levert chaotische en soms ronduit gevaarlijke situaties op. 3VO, de organisatie voor veilig verkeer, vindt dat kinderen alleen bij uitzondering met de auto naar school gebracht zouden moeten worden. Fietsen of lopen is veel beter en zo vallen er minder gewonden en doden.Opdracht 2: zinnen zoeken in tekst 2.
Tip: kopieer en plak de zinnen.
De zin waarin een probleem (en een oorzaak ) vermeld wordt, is:
De zin waarin een gevolg vermeld wordt, is:
De zin waarin een oplossing vermeld wordt, is:
De zin waarin een signaalwoord voor de probleem-oplossing-structuur vermeld wordt, is:
Tekst 2:
"Mijn tanden en kiezen pasten niet mooi op elkaar. Daardoor kon ik niet zo goed bijten en kauwen als andere kinderen. Nu heb ik een beugel. Voor mij is dat een uitkomst!"Onthoud: een tekst of een alinea kan opgebouwd zijn via de probleem-oplossing-structuur. Dat herken je aan de signaalwoorden.