Begrijpend lezen: zet de alinea's in de juiste volgorde en bedenk volgens welke structuur de tekst is opgebouwd.

Operatie huisdier