Begrijpend lezen: husselzinnen (3)

Citotrainer Nederland

Zet de zinnen in de juiste volgorde. Sleep van rechts naar links.
Zin 1:
Zin 2:
Zin 3:
Zin 4:
Zin 5:
Goud is een begeerd metaal.
Mensen hebben altijd geprobeerd dit edelmetaal na te maken.
Bijvoorbeeld de alchemisten in de middeleeuwen.
Ze zochten hun hele leven naar een formule om bijvoorbeeld koper in goud te veranderen.
Dat is de alchemisten echter nooit gelukt.