Begrijpend lezen

Lees de tekst en beantwoord dan de vragen.