Begrijpend lezen: signaalwoorden (4)

Citotrainer Nederland

Bij welke structuur horen de signaalwoorden? Sleep van rechts naar links.
oorzaak-gevolg
middel-doel
overeenkomst-verschil
opsomming
probleem-oplossing
daardoor
om dat te bereiken
net als
allereerst
uitkomst