Begrijpend lezen: signaalwoorden (5)

Citotrainer Nederland

Bij welke structuur horen de signaalwoorden? Sleep van rechts naar links.
oorzaak-gevolg
middel-doel
overeenkomst-verschil
opsomming
probleem-oplossing
ten gevolge van
door middel van
onderscheid
ten tweede
knelpunt