Begrijpend lezen: signaalwoorden (6)

Citotrainer Nederland

Bij welke structuur horen de signaalwoorden? Sleep van rechts naar links.
oorzaak-gevolg
middel-doel
overeenkomst-verschil
opsomming
probleem-oplossing
daardoor
met de bedoeling
vergeleken
ten slotte
vraagstuk