Begrijpend lezen: kies telkens het juiste woord.

Het verhaal van Billy Turf

Billy Turf zit op een ............ Hij is dik en houdt erg van taartjes. Verder is hij lui en niet geïnteresseerd in zijn schoolwerk. Omdat Billy en zijn vriendje Dolfie slechte cijfers hebben gehaald, moeten ze tijdens de zomervakantie op school blijven.
Ze worden in de vakantie onderwezen door meester Kwel, de meester waarmee Billy de meeste ............ heeft. Meester Kwel vertelt zijn leerlingen dat hij een pil heeft uitgevonden die water in benzine doet veranderen.

De crimineel Ali Kabaal wil in het bezit van deze ............ komen. Daartoe geeft hij Janus en Blinkie de opdracht om een van de kinderen op het internaat te ontvoeren. Ondertussen is het nichtje van de directeur, Jossie, op het internaat komen logeren. Zij wordt gekidnapt door de criminelen.

Kwel geeft de plannen van zijn uitvinding aan de criminelen en krijgt 10.000 euro, om te voorkomen dat hij naar de ............ zal gaan. Billy heeft zich echter bij de overdracht van de papieren in de auto van de criminelen verstopt. Hij gaat mee naar de plaats waar Jossie gevangen wordt gehouden. Na een achtervolging weten Jossie en Billy te ontkomen en de plannen voor de uitvinding mee te nemen.

Kwel heeft intussen aan de directeur verteld dat zijn uitvinding niets waard blijkt te zijn; door de pil wordt de motor van een auto ............ beschadigd. Als Billy en Jossie terug komen op school worden daar Kwel en de directeur door Ali Kabaal onder schot gehouden.

Ali Kabaal eist de plannen op en steekt ze in brand omdat de uitvinding te veel mensen zou ............. Het geld blijft echter bij Kwel. Het feit dat Kwel 10.000 euro voor een waardeloze uitvinding heeft gekregen wordt gevierd met een feestje.