Informatie over het Drempelonderzoek 


Het Drempelonderzoek wordt gebruikt naast de (Cito)-Eindtoets. Het het onderzoek wordt o.a. gebruikt om te bekijken of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO).

 

Het Drempelonderzoek (nieuwste versie: 2006; normering herzien in 2010) bestaat uit vijf onderdelen:
- Technisch lezen (90 seconden, 140 woorden);
- Spelling (45 items);
- Begrijpend lezen (10 teksten met 44 meerkeuze-items);
- Woordenschat (36 items);
- Rekenen (73 items).

 

Het "Voorbereidingsboekje Drempelonderzoek" kunt u bestellen via onze webwinkel.

 

Let op: de Drempeltest is geheel iets ander dan het Drempelonderzoek, ook al lijkt het qua naam erg op elkaar. Ook voor de Drempeltest  kunt u terecht in onze webshop

Voorbeeld Drempelonderzoek