"Ik kan kommagetallen optellen en aftrekken in een context (verhaaltjessom)."