>"Ik kan een minsom op de getallenlijn tekenen."


We gaan de volgende som oplossen:
62 - 28 = ....
Doe je mee?

Op de getallenlijn starten we aan de rechterkant met het getal 62.
We maken vervolgens (hoeveel?) sprongen van 10 en sprongen van 1 naar links.


Vul in: 62 - 28 =


Een nieuwe som:
83 - 67 = ....
We kunnen ook in één keer een sprong van 60 maken en dan een sprong van 7.

Vul in: 83 - 67 =


Teken nu zelf op papier getallenlijnen en reken uit:
53 - 36 =
86 - 49 =
67 - 28 =