"Ik kan optellen onder elkaar."


Gebruik een kladblaadje, om onderstaande sommen onder elkaar uit te rekenen.

287 + 412 =

326 + 532 =

173 + 416 =

614 + 283 =

227 + 341 =