"Ik kan optellen onder elkaar, m.b.v. de onthoudstrategie"


Gebruik een kladblaadje, om onderstaande sommen onder elkaar uit te rekenen.

452 + 219 =

264 + 382 =

538 + 226 =

335 + 286 =

198 + 487 =