"Ik kan een plussom op de getallenlijn tekenen."

We gaan de volgende som oplossen: 38 + 25 = ...

Op de getallenlijn starten we aan de linkerkant met het getal 38.
We maken vervolgens (hoeveel?) sprongen van 10 en sprongen van 1 naar rechts.

Vul in: 38 + 25 =


Een nieuwe som:
57 + 38 = ...
We kunnen ook in één keer een sprong van 30 maken en dan een sprong van 8.

Vul in: 57 + 38 =


Teken nu zelf op papier getallenlijnen en reken uit:
44 + 27 =
57 + 18 =
39 + 46 =