"Ik kan optellen over het tiental heen."

We gaan springen op de getallenlijn.
De som die we op gaan lossen, is 7 +
8 = ...

Eerst springen we naar de 10 en dan springen we de rest:

De sprong naar de 10 is een sprong van .
De tweede sprong is een sprong van .
De uitkomst: 7 + 8 =

                                                                                              
Nog een som: 8 +
5 = ...

De sprong naar de 10 is een sprong van .
De tweede sprong is een sprong van .
De uitkomst: 8 + 5 =


Probeer nu ook uit te rekenen:
9 + 4 =
6 + 7 =
8 + 8 =