"Ik kan terug springen via de 10."

We gaan springen op de getallenlijn.
De som die we op gaan lossen, is 13 -
8 = ...

Eerst springen we naar de 10 en dan springen we de rest:

De sprong naar de 10 is een sprong van .
De tweede sprong is een sprong van .
De uitkomst: 13 - 8 =
                                                                                              
Nog een som: 12 -
5 = ...

De sprong naar de 10 is een sprong van .
De tweede sprong is een sprong van .
De uitkomst: 12 - 5 =

Probeer nu ook uit te rekenen:
14 - 7 =
16 - 8 =
15 - 6 =