Vergelijkingstekens

"Ik kan aangeven of een getal groter of kleiner dan (of even groot is als) een ander getal."

> is groter dan
= is gelijk aan
< is kleiner dan

Vul telkens 1 van bovenstaande tekens (>, = of <) in.

3902 9302

8129 2918

173 - 5 163 + 5

10000 9999

560 + 131 490 + 555