"Ik kan de klok verdelen in de vier kwarten."


Deze oefening gaat over de grote wijzer!

Tijdens het draaien van 1 rondje komt de grote wijzer door de vier kleuren (kwarten):


Kijk hoe de kwarten heten en vul in:
In het rode gedeelte is het (bijvoorbeeld) 5 minuten 8.
In het gele gedeelte is het (bijvoorbeeld) 5 minuten 9.
In het groene gedeelte is het (bijvoorbeeld) 5 minuten 9.
In het blauwe gedeelte is het (bijvoorbeeld) 5 minuten 9.


In bovenstaande opdracht zijn de 5 minuten zomaar door mij gekozen, als voorbeeld.
Eigenlijk tel je de minuten (de streepjes op de klok) in het blauwe en rode gedeelte gedeelte vanaf de 12.
De minuten in het onderst helft (groen en geel) tel je vanaf de 6:Kijk naar de grote wijzer. Tel de streepjes (minuten) en vul in:

Het is minuten over 8. Tel de streepjes vanaf de 12: het eerste streepje na de 12 is 1 minuut, enz.Het is minuten voor half 9. Tel de streepjes tot aan de 6.Het is minuten over half 1. Tel de streepjes vanaf de 6.Het is minuten voor 8. Tel de streepjes tot aan de 12.Onthoud: kijk altijd in welk kwart de grote wijzer is.