"Ik kan een verdeling in een verhoudingstabel zetten."


Timo, Tamara en Linda hebben mandarijnen verdeeld:

In totaal zijn er mandarijnen verdeeld.

In een verhoudingstabel ziet dat er zo uit:


De volgende 10 mandarijnen worden in dezelfde verhouding verdeeld, dus Timo krijgt er weer 5, Tamara weer 4 en Linda weer 1.
Er zijn nu in totaal 20 mandarijnen verdeeld:

Op de plaats van het vraagteken moet het getal ingevuld worden.

Vraag: hoeveel krijgt ieder als er in totaal 80 mandarijnen zijn verdeeld?

Timo krijgt er dan .
Tamara krijgt er dan .
Linda krijgt er dan .

Slotopdracht.
Mirthe, Pieter en Raquel verdelen druiven.
Mirthe (M) krijgt er telkens 2, Pieter (P) 4 en Raquel (R) 7.
Vul in:
M:   2          6
P:       
R:       
Tot. 13        39