"Ik kan bij een getallenlijn de grootte van 1 sprong uitrekenen."

Terug naar rekenen groep 6

Terug naar rekenen groep 7-8