"Ik kan bij een getallenlijn de grootte van 1 sprong uitrekenen."

Terug naar rekenen groep  7 en 8