Assenstelsel

Wat je hier ziet, is een assenstelsel:

De lijn die rood gemaakt is, de horizontale as, heet de X-as.
De lijn die groen gemaakt is, de verticale as, heet de Y-as.
De (hier) geel gemaakte O noemen we de oorsprong.

OK, we gaan wat doen.
Om bij punt E te komen, wandelen we vanuit de oorsprong 5 stappen over de X-as en gaan vervolgens stappen omhoog.
We zeggen: de x-coördinaat van punt E is 5 en de y-coördinaat is 6.
We schrijven dat zo op: (5,6).

Opdracht 1
Vul in:
De coördinaten van punt B zijn (,). Let op: de x-coördinaat staat altijd vooraan.
De coördinaten van punt F zijn (,).

Punt A ligt op de Y-as en heeft de coördinaten (0,5).
Opdracht 2
Vul in:
De punten C en liggen op de X-as. Hoofdletter!
De coördinaten van C en D zijn (2,) en (,).

Onthoud de begrippen as, assenstelsel, oorsprong en coördinaten.
Onthoud ook dat de x-coördinaat altijd vooraan staat!