Voorrangsregels

Opdracht: hoofdrekenen
3 + 6 x 5 = ..?..

Wat had jij als antwoord? 45 of 33?
Het hangt er maar net vanaf of je eerst 3 + 6 hebt gedaan of eerst 6 x 5.

Om verwarring te voorkomen, hebben we voorrangsregels bedacht. Let op:
1. Reken eerst uit wat tussen haakjes staat.
2. Reken vervolgens (van links naar rechts) de kwadraten en wortels uit.
3. Ga dan van links naar rechts vermenigvuldigen en delen (dus in de volgorde waarin je x en : tegenkomt).
4. Tenslotte ga je van links naar rechts optellen en aftrekken.


Kijk nog eens naar de som 3 + 6 x 5 = ..?..
Volgens de voorrangsregels had je dus eerst moeten vermenigvuldigen (6 x 5 = 30) en pas dan moeten optellen (3 + 30 = 33).
33 was het juiste antwoord.

Probeer onderstaande sommen uit te rekenen.
Gebruik de voorrangsregels. Klik onderaan op de knop 'Hint' als je er echt niet uit komt.
(3 + 6) x 5 =
16 : 4 x 3 =
2 + 32 =
(2 + 3)2 =
20 - 2 x √49 =
2 x 4 + -3 =


>