Vermenigvuldigen met 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 (met kommagetallen)

Sleep van rechts naar links.

Bij x10 verschuift de komma 1 plaats naar rechts

Bij x100 verschuift de komma 2 plaatsen naar rechts

Bij x1.000 verschuift de komma 3 plaatsen naar rechts

Enz.