Voorrangsregels

Vul de tabel in. Klik dan onderaan op 'Controleer'.

Opdracht 1
Reken deze, eenvoudige som uit.
6 + 3 x 5 =

Als je 45 hebt ingevuld, is dat niet juist.
De afspraak is namelijk dat vermenigvuldigen (en delen) vóór optellen (en aftrekken) gaan.
Je moet dus eerst 3 x 5 = 15 doen. Daarna doe je 6 + 15 = 21.

Opdracht 2
Reken de sommen uit.
7 + 4 x 2 =
4.000 - 3 x 500 =
2,25 x 4 + 91 =
3.000 : 2 + 500 =
60 + 20.000 : 500 =


Er bestaat nóg een voorrangsregel: getallen die tussen haakjes staan, moet je eerst uitrekenen.
Opdracht 3
Reken de som uit.
7 x (8 - 2) =

Als je 54 hebt ingevuld, is dat niet juist. Eerst moet je 8 - 2 = 6 doen, omdat die som tussen haakjes staat. Daarna doe je 7 x 6 = 42.

Opdracht 4
Reken de sommen uit.
(7 + 4) x 2 =
9.000 : (10 - 7) =
(3,75 + 3,75) x 2 =
(3/4 + 1/4) x 25 =
10 x (1/3 + 1/6) = Tip: 1/3 = 2/6