Werkwoorden - groep 7

Persoonsvorm of voltooid deelwoord? (1)

Bekijk deze voorbeeldzinnen:

1. De toerist verkent de omgeving.
2. Heb je de omgeving al verkend?

Merk op dat het woordje "verkent (verkend)" op verschillende manieren wordt geschreven.
In zin 1 is het namelijk een persoonsvorm, terwijl het in zin 2 een voltooid deelwoord is.

Opdracht: vul de juiste vorm van het werkwoord in.
Let op: moet je een persoonsvorm of een voltooid deelwoord invullen?

1. Tanja (bekleden) de meubels straks.
2. Zijn de stoelen opnieuw (bekleden) ?

3. Het heeft vannacht flink (regenen) .
4. (regenen) het nu alweer?

5. Dat meer is zwaar (verontreinigen) .
6. Chemisch afval (verontreinigen) nu het rivierwater.

7. Onze hond (blaffen) nu nog steeds.
8. Hij heeft gisteren ook al zo lang (blaffen) .

9. Heb je de winkelier al (betalen) ?
10. Erik (betalen) de rekening morgen wel.