“Ik kan de persoonsvorm in een zin volgens het werkwoordschema schrijven.” 

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
Mariska en Justin wandelden gisteren over het strand.

Stappenplan voor onderstaande opdracht:
1. Zoek de PV in de zin.
2. Zoek het onderwerp in de zin.
3. Bepaal of het onderwerp ev of mv is.
4. Bepaal de tijd van de zin (tt/vt).
5. Gebruik bij zwakke persoonsvormen het schema:


Opdracht: vul de persoonsvormen correct in.
1. Het peutertje (rennen) nu nog steeds achter de bal aan.
2. Een minuut geleden (rennen) het ook al achter de bal aan.
3. Vorige week (zien) ik ook al een peuter achter deze bal aan rennen.
4. De peuter en zijn moeder (proberen) toen allebei de bal te pakken.
5. Ze (maken) er een wedstrijdje van.

Onthoud: je moet heel wat stappen nemen, voor je de PV correct op kunt schrijven.