“Ik kan het voltooid deelwoord in een zin volgens de regels schrijven.” 

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
De burgemeester heeft juist gehandeld.
Door wie is dit plan bedacht?

Ook voor het voltooid deelwoord kun je bij zwakke werkwoorden de regel van 't kofschip toepassen --> stam: (ik) handel --> l zit niet in 't kofschip --> gehandeld.
Bij sterke werwoorden kun je bij het probleem -d /-t het voltooid deelwoord gewoon langer maken: het bedachte plan. Je hoort een t, dus schrijf je hem ook.

Een voltooid deelwoord kan ook op -en eindigen: gegeven.

Opdracht: maak zelf het voltooid deelwoord.
Tip: gebruik 't kofschip of maak het voltooid deelwoord langer.
1. De sneeuw is naar beneden (dwarrelen) .
2. De brief is gisteren (schrijven) .
3. Wat heb jij (wensen) ?
4. Er is een nieuw medicijn tegen aids (ontwikkelen) .
5. Ze hebben het van tevoren heel goed (doorspreken) . Tip: schrijf aan elkaar.
6. Dat meisje is wel heel erg (verwennen) .

In de laatste begint het werkwoord verwennen al met ver- . Dan komt er geen extra ge- of iets dergelijks bij! Geverwend bestaat niet! Ge-ontwikkeld (zin 4) bestaat ook niet!

Onthoud: als een werkwoord al begint met ge- , be- , ver-, her- , mis-, om- of ont- , dan komt er bij het voltooid deelwoord meestal niets extra's voor.