Werkwoordspelling - oefening 10

Voortgezet onderwijs

Vul de juiste werkwoordsvorm in. Klik onderaan op 'Controleer', als je klaar bent.

1. We besloten het (verlaten) weggetje niet in te slaan.
2. De (verwoesten) stad bood een droevige aanblik.
3. (aanschroeven) de bout stevig aan, voordat je aan het touw gaat (hangen) .
4. Tip: (smeden) het ijzer, als het heet is!
5. Er is een aparte afdeling (oprichten) voor (aanstormen) talent.
6. Toen bleek dat de ziekenbroeder enkele patiënten had (slaan) , (verachten) iedereen hem.
7. Goed (beschouwen) is er van het plan nog maar weinig terecht (komen) .
8. Er zal binnenkort meer werk van deze schrijfster (verschijnen) .
9. Ach joh, (verspillen) geen moeite aan iets dat toch nooit wat (worden) .
10. De werkelijke uitslag lag ver beneden de (veronderstellen) uitslag.
11. Hun vakantie was jammer genoeg compleet (verregenen) .
12. Toen Kevyn van het toetje (proeven) , (opvallen) hem nog niet iets aparts op.
13. Ze hielden vol en (belanden) uiteindelijk bij de Hoge Raad.
14. Nadat ze een slechte ervaring had gehad, (wenden) zij zich tot mij.
15. Bij storm (stranden) er nog menig schip op de kust.