Werkwoordspelling - oefening 8

Voortgezet onderwijs

Vul de juiste werkwoordsvorm in. Klik onderaan op 'Controleer', als je klaar bent.

1. Het slecht (uitrusten) leger hield de strijd niet lang vol.
2. Alle dienst (weigeren) militairen kunnen een flinke straf tegemoet zien.
3. Ik (inlichten) iedereen destijds tijdig in.
4. Johan heeft het afgelopen jaar met zijn gezondheid (tobben) .
5. Het open riool (verspreiden) toen een ondraaglijke stank.
6. (houden) je hand voor je mond, als je hoest!
7. De in de folder (afbeelden) pannen worden helaas niet meer (verkopen) .
8. Door de (overstemmen) muziek kon ik je niet goed (verstaan) .
9. Wat heb je in de afgelopen periode (beleven) ?
10. Een flinke rookpluim steeg op, toen de boer zijn afval (verbranden) .
11. We (komen) te laat, doordat de weg (afsluiten) was.
12. Ze is zo onverschillig, omdat ze zich nergens om (bekommeren) .
13. Langzamerhand (worden) je natuurlijk doodziek van haar gezeur.
14. Het (verontrusten) de ouders, dat hun dochter er nog niet was.
15. Veel (afwachten) mensen kwamen niet aan de beurt.