Nieuwe Eindtoetsen groep 8

 

Een eindtoets in groep 8 is verplicht. De toets dient inzicht te geven in de niveaus van taal en rekenen van de leerling, tegenwoordig referentieniveaus genoemd. In het voortgezet onderwijs zullen deze niveaus blijvend worden getoetst. Dit schooljaar (2017-2018) wordt de eindtoets in april (2018) afgenomen.

 

Scholen mogen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

1. AMN Eindtoets;

2. CESAN Eindtoets;

3. CITO Eindtoets;

4. DIA Eindtoets;

5. IEP Eindtoets;

6. Route 8 Eindtoets.

 

Hoofdpunten en opvallende zaken worden hieronder besproken.

 

 

1. AMN Eindtoets

Deze toets is ontworpen door AMN. 

Kenmerken:

- digitale afname van 2 keer anderhalf uur;

- naast rekenen en taal wordt een "Aansluiting" meegeleverd. Daarmee worden de interesses en motivatie van het kind onderzocht. De afnametijd van de Aansluiting is 3 keer 2 uur.

Oefen gratis voor de AMN Eindtoets

 

Verder oefenen voor AMN.

 


2. CESAN Eindtoets

Deze toets is ontworpen door SM&C BV. 

Kenmerken:

- afname op papier;

- flinke hoeveelheid vragen;

- toetst o.a. "sociale mediavaardigheden".

Oefen gratis voor de CESAN Eindtoets.

 

 

3. CITO Eindtoets

Deze toets is ontworpen door CITO en lijkt op de (uitgebreide) toetsen, die we al jaren kennen. Opvallend / redelijk nieuw zijn de grammaticaonderdelen:

- onderscheiden van hoofdzin en bijzin;

- onderscheiden van vragende, bedrijvende en lijdende vorm;

- woordbenoemen.

De toets kent een B-versie (basis) en een N-versie (niveau; aangepaste versie voor minder sterke leerlingen).

Oefen gratis voor de Cito Eindtoets.

 

Verder oefenen voor Cito.

 


4. Dia Eindtoets

Deze toets is ontworpen door Diataal BV. 

Kenmerken:

- de (digitale) afname duurt 1 dagdeel of 2 keer anderhalf uur;

- rekenen weegt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%);

- voor rekenen en begrijpend lezen kan gekozen worden voor een eenvoudige variant.

Oefen gratis voor de Dia Eindtoets.

 


5. IEP Eindtoets

Deze toets is ontworpen door Bureau ICE. 

Kenmerken:

- de toets neemt 2 ochtenden van hooguit 2 uur in beslag;

- zowel meerkeuze als open vragen, omdat sommige vaardigheden (volgens de uitgever) beter d.m.v. open vragen te meten zijn;

- goed nagedacht over vormgeving.

Oefen gratis voor de IEP Eindtoets.

 

Verder oefenen voor IEP.

 

Nog meer oefenen voor IEP.

 


6. Route 8 Eindtoets

Deze toets is ontworpen door A-Vision. 

Kenmerken:

- de toets duurt slechts 2-3 uur;

- de toets wordt via internet afgenomen;

- de toets is adaptief: zwakkere leerlingen krijgen minder moeilijke opgaven aangeboden, sterkere leerlingen krijgen minder makkelijke opgaven aangeboden.

Oefen gratis voor de Route 8 Eindtoets.

 

Verder oefenen voor Route 8.