Deze tekens kun je kopiren en plakken (in het dictee): , , , '.