Spelling groep 7 en 8    

Home    Oefenblaadjes  

In groep 7 wordt ook veel aandacht besteed aan de Werkwoorden.

Spelling groep:              

  "TV1" = Taalverhaal week 1, "TA" = Taal Actief                
   

 

                             

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito en meer

  Producten    
                 
 
baby, yoghurt
Cito cat. 32
TA
aardig, vrolijk
Cito cat. 24
TV1
TV2
beeldscherm, feesttent
Cito cat. 11 en 15
 

Oefening 1

Oefening 2

 
Maxi loco groep 7 en 8
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel A
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel B
 
ij of ei?
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Super Spellingkampioen (werkwoorden)
Scrabble Original 10+
 
Spellingtrainer groep 7 en 8
 
 
Spellingraadsels
 
Oefenboekjes Cito
Entreetoets 7 Taal
 
Oefenset Cito 7
Oefenset voor de Citotoets en andere eindtoetsen in groep 8
Het Grote Taalspel
 
TV33
TV34
TV35
TV36
TA
TA
cadeau
Franse leenwoorden
Cito cat. 38
 
actueel, liniaal, speciaal
Cito cat. 42
TV25
TV26
bellen
Cito cat. 21
 

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

     
TV33
TV34
TV35
TV36
T25
TV26
Engelse leenwoorden
Cito cat. 39
 
bedachtzaam
 
bellen, tenen, heksen, niemand
Cito cat. 20, 21 en 47
  IEP

Route 8

Verder oefenen:
     
TA
cent, narcis, officile
Kopieer dit teken:
Cito cat. 26
 
fantastisch
Cito cat. 41
TA
bijvoeglijk naamwoord (1)
Cito cat. 45
  MeesterKlaas.nl (tip!)      
 
piloot
Cito cat. 25
 
geeuw, nieuw, ruw
Cito cat. 19
  bijvoeglijk naamwoord (2)   Rendierhof      
reis, wijs (1)
Cito cat. 14
TA
goedkeuring
 
chocolaatje, palinkje
Cito cat. 46
 
Spellingoefenen.nl
 (spelletjes; kies je taalmethode)
     
 
reis, wijs (2)
Cito cat. 14
TA
snelheid, kwaliteit
Cito cat. 30
TA
dictees, piano's
Cito cat. 28
 
Oefen je eigen woordenlijst
     
 
reis, wijs (3)
Cito cat. 14
 
snuffelen, vergaderen, tekenen
Cito cat. 23
 
grot, kleed
Cito cat. 18
         
 
reis, wijs (4)
Cito cat. 14
 
station
Cito cat. 29
TV11
TV12
Hoofdletter
Cito cat. 37
         
 
reis, wijs (5)
Cito cat. 14
TV3
TV4
gemengd (-heid, -ig, -isch, -lijk, -teit, -tie)
TA
TV9
TV10
knien
Cito cat. 36
         
 
reis, wijs (6)
Cito cat. 14
TV27
TV28
gemengd (dikkerd, grijsaard en Franse leenwoorden)
T33
spinnenweb, spinnewiel
Cito cat. 34
         
TV3
TV4
TA
reis, wijs, baby
TV9
TV10
gemengd (etalage, vakantie, vrolijk)  
stomeriken, dreumesen. lemmeten
Cito cat. 43
         
 
taxi
Cito cat. 44
T19
TV20
gemengd (fantastisch, jodium, kwaliteit, meubilair)
T35
TV36
gemengd (afkortingen, musea, dommeriken)        
 
thuis
Cito cat. 40
 
 
TA
 
 
T27
TV28
gemengd (echt, bang)
rune, skin, zo-even
Cito cat. 35 en 36
           
 
web
Cito cat. 33
 
 
TV18
gemend (piano s, skin, 's morgens)            
 
wrak
Cito cat. 48
 
      goed-beter-best            
TV11
TV12
gemengd (cactus, chef, taxi, thuis)
 
   
 
             
TA
gemengd  (piloot, thee)                        
TV1
TV2
gemengd (au/ou, au als /oo/, ou als /oe/, i als /ie/, ij/ei)
                       
TV17
TV18
gemengd
(c als /k/, en , x)
                       
TV19
TV20
gemengd
 
                       
TV27
TV28
gemengd (Franse leenwoorden en dikkerd, grijsaard)
                       
TA
Gemengd (leenwoorden, stiekem)                        
  Latijnse voorvoegsels