Spelling groep 7    

Home    Oefenblaadjes  

In groep 7 en 8 wordt ook veel aandacht besteed aan de Werkwoorden.

Spelling groep:              

  "TV1" = Taalverhaal week 1, "TA" = Taal Actief                
   

 

                             

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Verder oefenen

  Producten    
                 
 
baby, yoghurt
Cito cat. 34
TA
aardig,
vrolijk
Cito cat. 24
TV1
TV2
beeldscherm, feesttent
Cito cat. 11 en 45
 

Taalverzorging

 
Maxi loco
groep 7 en 8
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel A
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel B
 
ij of ei?
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Super Spellingkampioen (werkwoorden)
Scrabble Original 10+
 
Taalverzorging
(oefenen voor toetsen)
 
Spellingraadsels
 
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 7 (versie 3.0): oefeningen voor M7, E7 en Entreetoets
Entreetoets 7 Taal
 

Oefenset voor groep 7 

Het Grote Taalspel
 
TV33
TV34
TV35
TV36
TA
TA
cadeau
Franse leenwoorden
In Cito cat. 31
 
actueel, liniaal, speciaal
TV25
TV26
bellen
Cito cat. 21
  MeesterKlaas.nl (tip!)

Rendierhof

     
TV33
TV34
TV35
TV36
T25
TV26
Engelse leenwoorden
In Cito cat. 32
 
bedachtzaam
 
bellen, tenen, heksen, niemand
Cito cat. 20 en 21
 
Spellingoefenen.nl
 (spelletjes; kies je taalmethode)
     
TA
cent, narcis, offilcile
Kopieer dit teken:
Cito cat. 26
 
fantastisch
Cito cat. 42
TA
bijvoeglijk naamwoord (1)
       
 
piloot
Cito cat. 25
 
geeuw, nieuw, ruw
Cito cat. 19
  bijvoeglijk naamwoord (2)  
Oefen je eigen woordenlijst
     
reis, wijs (1)
Cito cat. 14
TA
goedkeuring
 
chocolaatje, palinkje
Cito cat. 44
         
 
reis, wijs (2)
Cito cat. 14
TA
snelheid, kwaliteit
Cito cat. 30
TA
dictees, piano's
Cito cat. 28
         
 
reis, wijs (3)
Cito cat. 14
 
snuffelen, vergaderen, tekenen
Cito cat. 23
 
grot, kleed
Cito cat. 18
         
 
reis, wijs (4)
Cito cat. 14
 
station
Cito cat. 29
TV11
TV12
Hoofdletter
Cito cat. 38
         
 
reis, wijs (5)
Cito cat. 14
TV3
TV4
gemengd (-heid, -ig, -isch, -lijk, -teit, -tie)
TA
TV9
TV10
knien
Cito cat. 35
         
 
reis, wijs (6)
Cito cat. 14
TV27
TV28
gemengd (dikkerd, grijsaard en Franse leenwoorden)
T33
spinnenweb, spinnewiel
         
TV3
TV4
TA
reis, wijs, baby
TV9
TV10
gemengd (etalage, vakantie, vrolijk)  
stomeriken, dreumesen. lemmeten
         
 
taxi
Cito cat. 43
T19
TV20
gemengd (fantastisch, jodium, kwaliteit, meubilair)
T35
TV36
gemengd (afkortingen, musea, dommeriken)        
 
thuis
Cito cat. 41
 
 
TA
 
 
T27
TV28
gemengd (echt, bang)
rune, skin, zo-even
Cito cat. 35
           
 
web
Cito cat. 33
 
 
TV18
gemend (piano s, skin, 's morgens)            
 
wrak
 
      goed-beter-best            
TV11
TV12
gemengd (cactus, chef, taxi, thuis)
 
   
 
zakdoek, ontdekking
Cito cat. 45
(woorden met assimilatieverschijnselen)
           
TA
gemengd  (piloot, thee)      
 
               
TV1
TV2
gemengd (au/ou, au als /oo/, ou als /oe/, i als /ie/, ij/ei)
                       
TV17
TV18
gemengd
(c als /k/, en , x)
                       
TV19
TV20
gemengd
 
                       
TV27
TV28
gemengd (Franse leenwoorden en dikkerd, grijsaard)
                       
TA
Gemengd (leenwoorden, stiekem)                        
  Latijnse voorvoegsels