Taal/spelling: overtreffende trap

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Klik onderaan op [Hint] voor een of letter. Dit kost wel punten!
Jij bent lief, mama is liever, maar ik ben het liefst.

Nu jij! Let op de spelling!

1. Jij bent groot, mama is , maar ik ben het .
2. Jij bent goed, mama is , maar ik ben het .
3. Jij lacht hard, mama lacht , maar ik lach het .
4. Jij bent gezond, mama is , maar ik ben het .
5. Jij hebt weinig, mama heeft , maar ik heb het .
6. Jij bent breed, mama is , maar ik ben het .
7. Jij bent slim, mama is , maar ik ben het .
8. Jij bent licht, mama is , maar ik ben het .
9. Jouw muziek klinkt luid, mama's muziek klinkt , maar mijn muziek klinkt het .
10. Jij bent zwaar, mama is , maar ik ben het .