Spelling: ruïne, skiën, zo-even

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
Regel 4: samenstellingen
Als je de klinkers samen verkeerd kunt lezen, moet je er een streepje tussen zetten: radio-omroep.
Uitzondering: telwoorden krijgen een trema: drieëndertig.


Opdracht: maak samenstelingen en plaats, waar nodig een streepje of trema.
Tip: kopieer en plak deze tekens, als je ze nodig hebt. - ë

Voorbeeld:
na + apen = na-apen

mede + eigenaar =
radio + omroep =
auto + band = Let op: is een streepje hier nodig?
polio + onderzoek =
twee + twintig = Let op: telwoord!
olie + import =
paraplu + uiteinde =
drie + negentig =
transport + wagen =
politie + eenheid =
deur + klink =


Druk nu onderaan op de knop 'Controleer'.