Betekenisdragende voorvoegsels

Wat is de betekenis van het voorvoegsel?

hyper- (hyperactief, hypercorrect, hyperinflatie)
mono- (monotheïstisch, monorail, monogaam)
contra- (contrarevolutionair, contradictie, contraprestatie)
multi- (multicultureel, multifunctioneel)
neo- (neonazisme, neokolonialisme, neogotiek)
non- (non-interventieverdrag, non-verbaal, non-profit)
para- (paranormaal, paracentrisch)
post- (postmodern, postkoloniaal, postindustrieel)
pre- (prefabriceren, predestinatie, prepuberaal)
re- (reformeren, recidivist, resocialiseren)