Laatste tips

 

Staat er ‘ongeveer’ in de vraag?

Mooie getallen maken! Kijk wel naar de antwoorden: hoe “grof” mag je afronden?

 

 

Hoofdrekenen

= handig rekenen!

Vermenigvuldigen  met 2, 4, 5 of 10 is vaak handig.

25 past vier keer in 100

250 past vier keer in 1000

 

 

Uit je hoofd delen

Deelsom = omgekeerde keersom. Maak keersommen met de antwoorden!

 

Som uitgerekend?

Lees de vraag nog een keer!

Voorbeeld 1: wordt er gevraagd ‘van klein naar groot’ of juist andersom?

Voorbeeld 2: wordt de korting gevraagd of juist de nieuwe prijs?

 

 

 

Oppervlakte

Teken de tegels.

Maak handige rechthoeken in het figuur.

 

 

Omtrek

Zet een stip waar je begint en trek de lijnen om het figuur daadwerkelijk over.

 

 

Inhoud

= lengte x breedte x hoogte

Maak de maten gelijk, bijvoorbeeld cm x cm x cm = cm3

 

Maten omrekenen

Teken voor jezelf het schema van km naar mm.

Weet: 1 dm3 = 1 liter

 

Kommagetallen

 

0,8

=

8

10

 

0,07

=

7

100