Nieuws

Doorstroomtoets oefenen (juli 2022)
Je kunt nu al oefenen voor de doorstroomtoets.
De vragen zullen lijken op reeds bestaande vragen van M8- en E8-toetsen.

Oekraïne (26 feb '22)
Helaas is het oorlog in Oekraïne.
Deze woordenschatoefening helpt je om het nieuws over de oorlog beter te begrijpen.

Doorstroomtoets (8 feb '22)
Vanaf 2024 maakt de Eindtoets in groep 8 plaats voor de 'Doorstroomtoets', die in februari afgenomen zal worden. Indien het resultaat op de Doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopige schooladvies, moet de leerkracht het advies bijstellen. Alleen als de leerkracht kan onderbouwen dat een hoger advies niet in het belang van de leerling is, kan hij bij zijn eerdere advies blijven. Aanmelden bij een middelbare school kan vanaf 2024 in de week voor 1 april.

Onderwerpen