Zinsontleding

Aanwijzing: vul het woord "niet" in, bij elk vak dat niet in te vullen is!

Straks | ga | ik | je verslag | doorlezen.

Persoonsvom (PV) =  
Onderwerp (OND) =
Gezegde (WG) =
Lijdend voorwerp (LV) =  
Meewerkend voorwerp (MV) =  
Bijwoordelijke bepaling (BWB) =