Citotrainer Nederland
Studievaardigheden

Je hebt voor deze taak 30 minuten de tijd.


Druk op de knop aan de rechterkant, als je klaar bent.

vraag 1

Els ziet op het jeugdjournaal, dat er een vulkaanuitbarsting is geweest in Turkije. Ze wil nog eens nalezen, wat er precies is gebeurd.
Welke bron kan ze het beste raadplegen ?

A de krant
B de tv-gids
C een encyclopedie
D een reisgids over Turkije

vraag 2

Hier zie je een stukje uit een woordenboek

syncope, (Gr.-Lat.), v. (m), (-n,-s) (taalkundig)
weglaten van een klinker of medeklinker midden in een
woord, bijv. macht'ge voor machtige, broer voor broeder.

Waar staat een syncope ? Achter A, B, C of D ?

A 's morgens vroeg
B Amsterdamse taxi's
C in voor- en tegenspoed
D wand'lende takken

vraag 3

Elly is haar tas kwijt. Ze heeft hem waarschijnlijk laten liggen bij fysiotherapeut Bruggeman aan de Staringstraat. Hieronder zie je een stukje uit de telefoongids.

Welk telefoonnummer moet Elly kiezen?

A A
B B
C C
D D

vraag 4

Een feestdag

Een stukje traditie is de viering van Koppermaandag. Een feestdag, waarvan de oorsprong vermoedelijk is terug te voeren op de bloeitijd van de gilden. Het was toen een gewoonte om de eerste werkdag van de week die op Driekoningen volgde, in ledigheid en in vrolijkheid door te brengen. Op die dag werden de gildenbrieven voorgelezen.

Yilde leest dit stukje in de folder van het drukkerijmuseum. Zij wil meer weten over deze feestdag en gaat in de encyclopedie zoeken. Bij welk trefwoord kan ze het beste zoeken ?

A Koppermaandag
B Driekoningen
C traditie
D gilden

vraag 5

Marcel gaat op vakantie naar IJsland. Daar gaat hij geisers bekijken.
Geisers zijn spuitende warmwaterbronnen. Marcel wil weten hoe geisers werken.

Waarin kan hij dit het beste opzoeken ?

A in een folder van een reisbureau
B in een wereldatlas
C in een encyclopedie
D in een reisgids voor IJsland

vraag 6

Welke woorden staan in alfabetische volgorde ?

A vacuŁm-vaccin-vacature-vacant
B vacature-vacant-vaccin-vacuŁm
C vacant-vacature-vaccin-vacuŁm
D vaccin-vacature-vacuŁm-vacant

vraag 7

Dit zijn twee stukjes uit een boek van Thea Beckman.

Waar zijn deze stukjes onderdeel van?

A van de inhoudsopgave
B van de lijst van afbeeldingen
C van het register
D van de verklarende woordenlijst

vraag 8

Sven is op zoek naar een foto van de Amerikaanse tennisster Serena Williams.
Hoe kan hij het snelst erachter komen, of er in dit boek een foto staat van Serena Wiliams ?

Door te kijken . . . .

A in de lijst van afbeeldingen
B in het voorwoord
C op de titelpagina
D in de inhoudsopgave

vraag 9

Hoeveel steppen verkocht speelgoedketen Steven Toys in 2008 meer dan in 2007?

A 200
B 400
C 900
D 1600

vraag 10

Over wie staat informatie in deel 3 van deze encyclopedie?

A De Finse autocoureur Mika Hakkinen
B De Nederlandse dichter Gerrit Komrij
C De Franse beeldhouwer Auguste Rodin
D De Duitse schaatster Anni Friesinger

Druk nu bovenaan deze pagina op de knop 'Controleer' om je antwoorden te controleren.