Leren schrijven (groep 3)

 

Ik leer schrijven
Schrijfkaarten
(met uitwisbare stift)

Taal: teksten schrijven (groep 7 en 8)

 

Schrijven van teksten Cito (1)

 

Schrijven van teksten Cito (2)

 

Goede zinnen maken? Vul het juiste woord in. Zinnenmakers voor groep 3 t/m 8:

 

Zinvuller M3 Zinvuller M4 Zinvuller M5 Zinvuller M6 Zinvuller M7 Zinvuller M8
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep8

Meer taal

 

Begrijpend lezen

 

Spelling

 

Spreekwoorden

 

Technisch lezen

 

Werkwoorden

 

Woordbenoemen

 

Woordenschat

 

Zinsontleding

 

Muiswerk woordenboek