"Ik kan kaartjes op de juiste plaats aan de getallenlijn hangen."