Herleiden: vermenigvuldigen

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
Herleiden = korter schrijven.

We nemen als voorbeeld de som 4a . -3a
De vermenigvuldiging betekent eigenlijk 4 . a . -3 . a
Bij vermenigvuldigingen mag je de volgorde van de getallen wijzigen. Je kunt dus ook schrijven 4 . -3 . a . a
Je kunt de formule op die manier herleiden tot -12a2


Voorbeelden:
a . a = a2
5a . a = 5a2
a . b = ab
2a . 7b = 14ab
3a . 4a = 12a2


Opgaven:
3a . 5a = a
-3a . - 5b =
-3a . 5a = a
-6b . -2b = b


Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen door elkaar:
3a . 5a + 2a2 = a
-3a . - 5b - 5ab =
-3a . 5a + 5b = a +

Onthoud: bij vermenigvuldigingen mag je de volgorde van de getallen wijzigen.