Terug naar het overzicht van Argus Clou - Groep 6

Argus Clou

Aardrijkskunde - Thema 1 - Nederland en het water

Begrippen (lijst kopiŽren en plakken in het eerste vak van de oefening)

de zeedijk#
het Deltaplan#
de dijkdoorbraak#
de slaperdijk#
de zomerdijk#
de winterdijk#
de uiterwaard#
de sedimentatie#
het sediment#
de rivierbedding#
de vaargeul#
de krib#
de strekdam#
het getij#
vloed#
het hoogwater#
eb#
de zeespiegel#
het laagwater#
de branding#
de waterkering#

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijsten kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Betekenissen (lijst kopiŽren en plakken in het tweede vak van de oefening)

beschermt het land tegen overstromingen door de zee#
plan voor het afsluiten van zeearmen, het aanleggen van extra dammen en het verhogen van bestaande dijken#
de dijk is kapot, waardoor het water het land in stroomt#
dijk die verder landinwaarts ligt en extra bescherming geeft als zeedijken doorbreken#
dijk die in de zomer het rivierwater tegenhoudt, zodat het vee achter de dijk kan staan#
dijk die verder van de rivier af staat en veiligheid biedt in de winter, als de rivier hoog staat#
stuk land tussen de zomerdijk en de winterdijk: overloopgebied#
hierbij zakken rotsblokken, grind, zand en klei naar de bodem van de rivier#
rotsblokken, grind, zand en klei die door de rivier zijn meegenomen en naar de bodem zinken#
bodem van de rivier#
deel van de rivier dat diep genoeg is voor de scheepvaart#
stenen dam dwars op de stroomrichting van een rivier, die daardoor smaller is#
dam die in de stroomrichting van de rivier ligt, waardoor de rivier smaller is#
het stijgen of dalen van het zeewater volgens een vast patroon#
als de zee naar de kust toe stroomt, het strand is dan smal#
als het zeewater op zijn hoogst staat en de zee zich gaat terugtrekken#
als de zee wegstroomt van de kust, het strand is dan breed#
de hoogte van het zeewater#
als het zeewater op zijn laagst staat en de zee begint op te komen#
de ondiepe plaats voor de kust waar golven met veel gespat en schuim terugslaan#
houdt het water van de zee of een rivier tegen#